Defensie wil geen windmolens op de Leusderheide

REGIO Defensie wil geen windmolens op de Leusderheide. De veertien molens zijn Defensie niet mogelijk omdat het terrein nodig is voor militaire oefeningen. Wel is er ruimte voor onderzoek naar 7 windturbines langs de A28 en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort.| www.rtvutrecht.nl


Foto: RTV Utrechr / Annemarie de Wit