Doen wat we moeten doen; herplanten van bomen!

HEUVELRUG De gemeente mag het (her)planten van bomen niet meerekenen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. VVD Utrechtse Heuvelrug vindt dat van de zotte.| Bron: /utrechtseheuvelrug.vvd.nl Lees meer


Foto: /utrechtseheuvelrug.vvd.nl