College gemeente Utrechtse Heuvelrug wil tot 2025 2 tot 4 windmolens en zonneweiden ter grootte van 110 voetbalvelden

HEUVELRUG Het landelijke Klimaatakkoord stuurt aan op een CO2-reductie van 49% in 2030. Dat betekent dat regio’s en gemeenten moeten nadenken over de wijze van inpassing van installaties voor de opwekking van duurzame energie. Naast het inzetten op energiebesparing en het mogelijk maken van zonnepanelen op daken, zal de gemeente Utrechtse Heuvelrug ook moeten voorzien in de energievraag d.m.v. duurzame energieopwekking.

Tot 1 april 2025 wil het college een deelopgave van 0,08 TWh (Terawattuur) hanteren; 0,03 TWh aan gezamenlijk windmolenvermogen (2 windmolens à 160m of middelgrote windmolens à 100 m) en 55 ha. zonnevelden. | Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug Lees meer