Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening ter inzage

REGIO De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het bijbehorende Milieueffectrapport liggen van 22 september t/m 2 november ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.| Bron: www.provincie-utrecht.nl Lees meer


Foto: www.provincie-utrecht.nl