Provincie verdroogt in rap tempo: 'Met z'n allen aan de bak'

HEUVELRUG Voor het derde jaar heeft Nederland en de provincie Utrecht te maken met een warme en droge zomer, waardoor het grondwater niet aanvult en reserves onder druk komen te staan. De regenbuien hebben alleen de bovenste bodemlagen natter gemaakt.| Bron: www.rtvutrecht.nl Lees meer


Foto: RTV Utrecht