Zeven vragen over Bos en Klimaat

AMERONGEN Vandaag was de uitreiking van het eerste exemplaar van het nieuwe boek van Simon Klingen, 7 vragen over bos en klimaat, aan Marjan Minnesma van Urgenda en Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer. Foto's: Hugo Spitzen.