Aanmelden informatieavonden De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening

REGIO Een zienswijze indienen op de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het bijbehorende Milieueffectrapport kan t/m 2 november. Stel je vragen over deze documenten op de online informatieavond op 12 oktober.| Bron: provincie-utrecht.nl


Foto: Provincie Utrecht