Komen er nou 300 of 500 woningen op het mariniersterrein?

DOORN Verwarring over het aantal te bouwen huizen op het mariniersterrein nu Defensie aangeeft te vertrekken. Vorig jaar bevestigde het college nog dat er in principe ruimte is voor 400-500 huizen, net zoveel als het aantal op de lijst inbreidingslocaties. | Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Foto: Gemeente Utrechtse Heuvelrug