Permanente bewoning concentreert zich op recreatiepark in Overberg

HEUVELRUG Donderdagavond besprak de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug de nota over de aanpak van permanente bewoning op recreatieparken op de Heuvelrug.

Jaarlijks verblijven vele tienduizenden toeristen op één van de 21 recreatieterreinen op de Heuvelrug. Alleen RCN het Grote Bos is volgens wethouder Rob Jorg jaarlijks goed voor een bezetting van meer dan 4.000 toeristen. Ter vergelijking, het dorp Maarn telt 4.651 inwoners.

De problemen rond permanente bewoning lijken zich te concentreren rond Succespark de Ossenberg in Overberg. Volgens de nota zou het probleem betrekking hebben op 380 tot 500 recreatieverblijven, waarvan alleen al 330 op de Ossenberg, volgens insprekers van het Overbergse recreatiedorp (368 personen volgens de nota). Het restant is verspreid over 14 andere terreinen. Op minimaal 6 terreinen vindt In het geheel geen permanente bewoning plaats. Van zeven recreatieparken, allen buiten de rode contour, waarvan zes in de NNN (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur), besloot de gemeenteraad al eerder om de bestemming recreatieterrein te schrappen. 

Alhoewel de landelijke overheid bezig is de richtlijnen rond permanente bewoning te versoepelen, lijkt het college niet van plan te zijn af te wijken van de ingeslagen weg en in te willen zetten op beëindiging van de huidige situatie. Een besluit hierover wordt genomen in de raadsvergadering medio november. | Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Foto: Recreatiedorp de Ossenberg - Facebook