VVD-raadslid Evert de Boer:'Aldi (voorlopig) niet naar de Appelgaard in Driebergen'

DRIEBERGEN Het vorige college heeft (in 2015) met Aldi een anterieure overeenkomst gesloten voor de bouw van een supermarkt op de Appelgaard in Driebergen. Om verschillende redenen werd er pas in 2018 een raadsvoorstel met bijbehorend plan aan de raad voorgelegd.| Bron: VVD Utrechtse Heuvelrug