Waterschap gunt klimaatvriendelijke bedrijven voordeel met CO2-prestatieladder

REGIO Bedrijven die werk maken van klimaatvriendelijk ondernemen hebben binnenkort meer kans op een opdracht van De Stichtse Rijnlanden. Het waterschap gebruikt per 1 januari 2021 bij aanbestedingen de CO2-prestatieladder als criterium bij de gunning.| Bron: NAAM


Foto: ASCHWINSNEL