Burgemeester sluit perceel in Maarsbergen wegens drugs, wapens en explosieven


MAARSBERGEN Burgemeester Naafs van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten een perceel aan de Haarweg in Maarsbergen te sluiten. Dit gebeurt op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Het perceel wordt met ingang van 13 juni 2024 voor een periode van drie maanden gesloten.

De politie heeft op 23 april 2024 tijdens een doorzoeking op een perceel aan de Haarweg in Maarsbergen meerdere ernstige feiten geconstateerd. Er is een grote hoeveelheid drugs, vuurwapens en explosieven aangetroffen op dit perceel. Door de aanwezigheid van deze goederen is een gevaar ontstaan voor de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in de directe omgeving.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van de feiten en omstandigheden heeft de burgemeester besloten tot de tijdelijke sluiting. De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie en beschermt de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid. Hiermee wordt voorkomen dat dit perceel nog langer een rol speelt in het criminele drugscircuit.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug voert op basis van regionaal gemaakte afspraken en een nauwe samenwerking tussen gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie een sluitingsbeleid. Burgemeester Naafs: ‘’De gevaren die dit soort ernstige feiten met zich meebrengen zijn zorgwekkend en tasten de veiligheid en leefbaarheid in een buurt aan. Dit tolereren wij niet in onze gemeente. Na een zorgvuldige afweging van de belangen sluit ik dit perceel om deze ongewenste situatie te beĆ«indigen, de criminele loop naar het perceel te stoppen en een signaal af te geven, ten behoeve van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.’’

Heeft u een vermoeden of signaal van drugsoverlast of -productie? U kunt altijd contact opnemen met uw wijkagent. Blijft u liever anoniem? U kunt iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis) of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Op deze manier krijgt de politie informatie en kunt u anoniem helpen om uw omgeving veiliger te maken!