Centrumvisie voor Driebergen: Nieuw plein of tunnel?DRIEBERGEN Deze week praat de gemeenteraad over een nieuw centrum visie voor Driebergen. Directe aanleiding was de niet geplande verhuizing van de supermarkt Aldi naar de Appelgaard. Na uitgebreide studie zijn deze week drie varianten gepresenteerd:

Variant 1: Centrum op de Traaij
Deze variant versterkt de centrumfunctie op de Traaij.

Variant 2: Rondje Driebergen
Deze variant betrekt de Appelgaard meer bij het centrum zodat er een rondje ontstaat. De achterkanten op de Appelgaard worden weer aantrekkelijk gemaakt. 

Variant 3: Dorpshart met allure
Deze variant zet in op vergroening van de Hoofdstraat en de Hoofdstraat wordt deels verdiept aangelegd, van de Appelgaard tot de Bosstraat

Later dit jaar kiest de gemeenteraad een voorkeursvariant. Deze variant kan ook bestaan uit een combinatie van de drie varianten.
De presentatie kunt u hierdownloaden.