College stelt uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2024 en het Jaarverslag 2023 vast


HEUVELRUG Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 11 juni 2024 het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2024 en het Jaarverslag 2023 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is de zesde jaarlijkse uitwerking van het VTH-Beleidsplan 2019-2024 en geeft een omschrijving van de uitvoeringsorganisatie en bevat het jaarplan 2024 voor de vergunnings-, toezicht- en handhavingstaken. Deze taken strekken zich uit tot bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en openbare orde.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de doelstellingen op het gebied van (bouw-)toezicht en handhaving die zij in het Uitvoeringsprogramma 2023 heeft gesteld vrijwel volledig behaald.

Door de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft de organisatie zich in 2023 voorbereid op de veranderingen die dit met zich meebrengt. De medewerkers van de teams Omgevingsverzoeken en Omgevingstoezicht hebben verschillende basis- en verdiepingscursussen gevolgd om te beschikken over de noodzakelijke kennis. Ook zijn de verordeningen aangepast zodat onder de Omgevingswet doorgewerkt kan worden met dezelfde verordeningen.

Voor 2022 is extra boa-capaciteit beschikbaar gesteld. Deze uitbreiding van 1,5 fte is structureel en ingevuld. In 2023 hebben er wisselingen plaatsgevonden in het boa-team waardoor het lastig was om onder andere de controles in de horeca uit te voeren. In Q4 van 2023 is geĆÆnvesteerd in het opbouwen van het team zodat in 2024 alle boa-taken weer opgepakt kunnen worden.