Koninklijke Onderscheiding voor professor doctor R.H.H. Engelbert


DRIEBERGEN Burgemeester Frits Naafs heeft op donderdag 20 juni 2024 een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer prof dr. R.H.H. Engelbert, woonachtig te Driebergen-Rijsenburg. De uitreiking heeft plaatsgevonden aan de Hogeschool van Amsterdam, faculteit Gezondheid te Amsterdam ter gelegenheid van zijn afscheidssymposium (Hogeschool van Amsterdam) als lector en afscheidsrede (Universiteit van Amsterdam) als Hoogleraar

De heer Engelbert is sinds 2008 werkzaam als kernlector gezondheid en onderzoeksdirecteur van de faculteit gezondheid bij de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2013 is hij tevens werkzaam als bijzonder hoogleraar (kinder)fysiotherapie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens staflid revalidatiegeneeskunde en kindergeneeskunde bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Hij behoort tot de eerste generatie lectoren en bouwde mede het praktijkgericht onderzoek binnen de Hogeschool van Amsterdam op. Hij stuurt mede het Center of Expertise Urban Vitality aan. Hij was een kartrekker met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek in samenwerking met academische partners, patiëntengroepen en het werkveld. Daarbij ligt zijn focus op de zorg voor en de maatschappelijke participatie van chronisch zieke kinderen. Hij verbindt het onderzoek binnen het hoger beroepsonderwijs met het academisch onderzoek. Zijn inzet resulteerde in een benoeming tot bijzonder hoogleraar, hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, veel publicaties en het actieplan 'Chronisch zieke kind in 2040 het gezondste van de wereld' (Kind 2040). Dit moet onderdeel worden van het landelijke programma 'Gezonde generatie'. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar fysieke fitheid en fysieke activiteiten voor chronisch zieke kinderen en de onderbouwing van het vakgebied kinderfysiotherapie. Zo heeft één op de vijf kinderen in Nederland een chronische aandoening, waarbij veel van hen onder behandeling zijn bij een kinderfysiotherapeut. Hij leidt een grote groep kinderfysiotherapeuten in samenwerkingsverbanden.

Hij is onderzoeker bij en adviseur van de Contactgroep Marfan en aanverwante aandoeningen Nederland, een patiëntenvereniging voor mensen met een bindweefselafwijking. Hij deed veel onderzoek naar het Marfan-syndroom, het Loeys-Dietz syndroom en vasculaire Ehlers-Danlos syndroom. Hij adviseert omtrent vragen van patiënten en deelt relevante wetenschappelijke onderzoeksresultaten


De heer prof dr. R.H.H. Engelbert is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.