Ravijnjaar voorlopig afgewend

HEUVELRUG Het sidderde al enige tijd op  het gemeentehuis in Doorn. 2026 kwam steeds dichterbij. Voor lokale politici en bestuurders beter bekend als 'het Ravijnjaar'. 

Wat is er aan de hand? De landelijke overheid wil in 2026 3 miljard bezuinigen op de uitkering die gemeenten krijgen uit het zgn. Gemeentefonds. Voor Utrechtse Heuvelrug komt dit neer op een bezuiniging van 7,6 miljoen euro. 

Alhoewel de totale som van inkomsten en uitgaven boven de 150 miljoen per jaar ligt, is slechts 50 miljoen daarvan maar beïnvloedbaar. De rest zijn landelijke regelingen. Een bezuiniging van 7,6 miljoen betekent dus nogal wat. Moeten bibliotheek en zwembad dicht? Kan er nog wel gesport worden? Hoe zit het met ambitieuze verduurzamingsplannen? Allemaal vragen waar deze zomer een antwoord voor gevonden moest worden. 

Op de valreep heeft het kabinet toch nog goed nieuws. Utrechtse Heuvelrug krijgt 6,5 miljoen extra in 2026. Dit betekent dat er nog maar 1,1 miljoen bezuinigd hoeft te worden. 

Nog fors maar zwembad en bibliotheek lijken voorlopig uit de gevarenzone.

Voor 2027 en 2028 staan echter nog soortgelijke bezuinigingen op stapel, dus het gevaar is nog niet geweken. Ook is onzeker of het nieuwe kabinet met andere plannen komt. Maandag 24 bespreekt de raad het bovenstaande, tijdens de behandeling van de kaderbrief.