Oplossingen leerlingenvervoer in de maak

Half juni meldden de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist aan ouders/verzorgers en de gemeenteraden dat zij geen leerlingenvervoer konden garanderen in het nieuwe schooljaar tot aan de kerstvakantie. Dit komt doordat de oude en de nieuwe vervoerder in de regio Zuid Oost samen niet in staat zijn om de overbruggingsmaanden tussen oude en het nieuwe contract te regelen. Dit heeft als gevolg dat de samenwerkende gemeenten voor ruim 600 kinderen een andere oplossing moesten zoeken om de kinderen toch naar hun scholen te krijgen.

De gemeenten laten in een brief aan ouders en verzorgers en de gemeenteraden weten dat in de afgelopen weken hard is gewerkt om ervoor te zorgen dat de kinderen die dat nodig hebben na de zomervakantie op school kunnen komen. Dat heeft al geleid tot een aantal concrete resultaten, maar het is niet gelukt om voor de zomervakantie alle ouders en verzorgers te informeren over hoe het vervoer in de maanden augustus tot december geregeld is. De komende tijd zal daarom hard worden doorgewerkt aan oplossingen voor deze overbruggingsperiode.

In iedere gemeente zijn ouders en verzorgers gesproken en is samen met hen bekeken of er mogelijk andere oplossingen zijn voor het vervoer. Dit heeft voorlopig als resultaat dat in de regio voor ongeveer 100 kinderen een tijdelijk alternatief is gevonden. Bijvoorbeeld omdat de ouders zelf gaan rijden of de kinderen na de zomer zelf fietsen of zelfstandig met het openbaar vervoer gaan reizen. Op een viertal trajecten waar veel leerlingen naar dezelfde scholen gaan, zetten we schoolbussen in met extra begeleiding. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de leeftijd en de situatie van het kind.

Er zijn contacten met verschillende vervoerders geweest die aangeven dat zij het vervoer voor een deel van de leerlingen willen regelen. Wanneer de in te plannen routes helder zijn, worden met deze vervoerders verdere afspraken gemaakt. De verwachting is dat in de eerste weken van de zomervakantie definitieve afspraken met vervoerders gemaakt worden. Hierover worden ouders en scholen uiterlijk twee weken voor het einde van de zomervakantie geïnformeerd. Ook zijn er afspraken gemaakt met twee partijen die voor de regio de regie en de planning van de routes regelen.

Hiernaast werkt een ervaren partij samen met de regionale sociale dienst en Connexxion om in de zomervakantie werkzoekenden die daarvoor in aanmerking komen op te leiden tot taxichauffeur. Deze mensen kunnen na de zomer met een tijdelijke taxipas als chauffeur aan de slag. Het is de intentie dat deze mensen vanaf januari 2025 in dienst komen van Connexxion.