Raad extra bijeen voor leerlingenvervoer


HEUVELRUG Alhoewel de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug formeel met reces gaat deze week, komt zij speciaal bijeen om te overleggen over leerlingenvervoer.

Door een hiaat in de afspraken tussen oude en nieuwe vervoerder, blijkt een groep  kwetsbare kinderen hiervan de dupe en zitten zij zonder dagelijks vervoer naar hun onderwijsinstelling, veelal tientallen kilometers van hun huisadres.

Een speciaal team is bezig oplossingen te genereren. Komende donderdag 11 juli,  wordt de raad ge├»nformeerd over de huidige situatie en oplossingsrichtingen.