Verblijfsbelasting voor toeristen en forensenHEUVELRUG De huidige toeristen- en forensenbelasting moeten verdwijnen en vervangen worden door een verblijfsbelasting. Ook moet deze eenvoudiger worden van opzet. Dat is de wens van D66, Partij voor de Dieren en BVHlokaal.

De huidige systematiek is verouderd, te ingewikkeld en te arbeidsintensief om te handhaven. Het moet daarom eenvoudiger en beter handhaafbaar. Ook verwachten partijen dat meer mensen belasting betalen. Iedereen die een dag of meer verblijft op de Utrechtse Heuvelrug, betaalt mee aan de kosten van beheer van wegen, infrastructuur, etc.  Innen van de belasting verloopt via marktpartijen als campings, hotels, AirB&B, etc.

De gemeenteraad besluit 8 juli over het voorstel.