Burgemeester Naafs besluit tot verlenging cameratoezicht in Driebergen-RijsenburgHEUVELRUG Het tijdelijke cameratoezicht in en rondom de Groenhoek in Driebergen-Rijsenburg wordt met twee maanden verlengd. De reden hiervan is om tot een verdere verbetering van de veiligheid en leefbaarheid te komen. Burgemeester Naafs neemt dit besluit om bewoners en ondernemers hun gevoel van veiligheid terug te geven.

Uit politiecijfers blijkt dat het aantal incidenten in de Groenhoek en omgeving sterk verminderd is. Daarnaast zijn er op verschillende momenten, met verschillende buurtbewoners, gesprekken gevoerd. Hieruit kwam naar voren dat ook het veiligheidsgevoel is vergroot.

Burgemeester Naafs geeft aan: “De camera’s leveren een positieve bijdrage aan het terugdringen van het aantal incidenten en het vergroten van het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers. Er zijn echter nog steeds incidenten en dat willen we nog verder terugdringen. Daarom heb ik, mede op advies van de teamchef van politie en de officier van justitie, besloten om het cameratoezicht met twee maanden te verlengen. We zijn van mening dat deze verlenging in verhouding staat tot ons doel en bijdraagt aan verdere verbetering van de veiligheid en leefbaarheid”.

De verlenging geldt tot en met 31 maart 2024. De beelden worden binnen de wettelijke termijn bewaard en kunnen waar nodig worden teruggekeken. Eind maart wordt de verlenging van het cameratoezicht geƫvalueerd.

Integrale aanpak
Naast de verlenging van het cameratoezicht, blijft de gemeente Utrechtse Heuvelrug intensief samenwerken met haar partners zoals de politie, het Sociaal Dorpsteam en woningbouwcorporatie NabijWonen. Het doel is om zo tot een verdere structurele verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in het gebied te komen.

Meld Misdaad Anoniem
De gemeente roept iedereen met informatie op zich anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. Burgemeesters Naafs: ‘’Er zijn ongetwijfeld mensen met vermoedens, signalen en/of informatie over daders van bijvoorbeeld ernstige strafbare feiten. Het is aan ons allen hier iets aan te doen. Doorbreek de stilte en doe veilig en anoniem melding. Zonder deze informatie is het vervolgen en straffen van de daders vrijwel onmogelijk’’.

Heeft u een vermoeden of signaal van criminaliteit in uw buurt? U kunt altijd contact opnemen met uw wijkagent. Blijft u liever anoniem? U kunt iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis) of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

De gemeente geeft daarbij aan dat het ondanks het verlengen van de cameratoezicht noodzakelijk is en blijft om zelf incidenten te melden bij de politie. In geval van spoed of direct (levens)gevaar kan dit via 112. Bij meldingen van overlast kan contact opgenomen worden met 0900-8844.