Partij voor de Dieren: En weer moet een rij bomen het ontgelden


PALMSTAD Terwijl een buizerd rondjes draaide boven het veld en schapen genoten van de winterzon op landgoed Moersbergen, heeft het laatste uur geslagen voor een rij eiken gelegen aan de bosrand van het grote veld. 'Dunning' is de officiƫle term voor het feit dat een monumentale rij Amerikaanse eiken het veld moet ruimen. Het huidige kapbeleid van eigenaar Utrechts Landschap is namelijk gericht op het kappen van zogenaamde exoten.

De Amerikaans eik hoort hier van nature niet thuis en valt daarom onder de exoten. Zij bedreigen de groeikansen van de inheemse eiken en dennen. Daarbij is bewezen dat de soortenrijkdom van mossen, insecten en vogels rondom de Amerikaanse eik aanzienlijk minder is dan onder bijvoorbeeld een inlandse eik (Bron: Natuurmonumenten)

De vrijstaande rij eiken aan de bosrand staan echter op een unieke plek. Aan de ene kant open veld, aan de andere kant breed bospad. De eiken hebben geen invloed op de rest van het bos. Omwonenden zouden het eeuwig zonde vinden als de monumentale rij verdwijnt. Met name de kleurenpracht in de herfst zal dan tot het verleden behoren.

Omwonenden en Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug roepen het Utrechts Landschap op, om te kijken of de bomenrij behouden kan blijven. Ze doen geen vlieg kwaad en zijn een lust voor het oog.