Goed Volk komt op voor rechten natuur bij ontwikkeling stationsgebied


DRIEBERGEN-ZEIST Stationgebied Driebergen-Zeist kent een zeer rijke biodiversiteit met belangrijke ecologische verbindingszones.

Gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug hebben echter grote ambities voor een doorontwikkeling naar een woonkern in een ruim gebied rondom het station.

Bestuurders dromen van een nieuwe woonkern tot wel 2500 woningen en kantoren midden in het groene hart tussen Zeist, Driebergen en Odijk dwars door ecologische verbindingen en ‘De Stichtse Lustwarande’.

2024 wordt al besloten over omvang en locatie van de bouw, maar nog weinig inwoners in Driebergen zijn zich bewust van de impact die deze bouw kan gaan hebben. Voor Utrechtse Heuvelrug zou het een 8e dorp betekenen, in omvang vergelijkbaar met Maarn en Maarsbergen.

Goed Volk stelt zichzelf de fundamentele vraag, of de natuur wel een stem heeft bij de discussie en de besluitvorming over deze wilde plannen. Zij pleiten ervoor de natuur een stoel te geven aan de bestuurlijke vergadertafels. Dit kan een gemeenteraad zijn, een stichtingsbestuur of de bestuurskamer.

Het participatieproces is inmiddels van start dat moet leiden tot een voorkeursscenario in juni 2024.

https://www.iedereenisgoedvolk.nl/post/ontwikkeling-stationsgebied-driebergen-zeist