Zo gaat de Lekdijk bij Amerongen eruitzien


AMERONGEN Om de Lekdijk ook in de toekomst veilig te houden, versterkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de komende jaren de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven: het project Sterke Lekdijk. Zeven gemeenten, waaronder Utrechtse Heuvelrug, provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en HDSR hebben de handen ineen geslagen om de dijk opnieuw in te richten. En wel op zo’n manier dat het ontwerp niet alleen past binnen de rijke historie maar ook bij het hedendaags gebruik.

Een belangrijke wens in de visie is de Lekdijk veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. De visie is uitgewerkt in een Beeldkwaliteitsplan dat nu vastgesteld en klaar is. In dit plan staat welke keuzes de verschillende gemeenten hebben gemaakt voor het inrichten van de weg. Voor het gedeelte van Amerongen tot Wijk bij Duurstede is gekozen voor asfalt, waarbij de stroken voor fietsers worden aangegeven door rood asfalt. De bermen worden verstevigd met vlakke grasbetonkeien, vergelijkbaar met de huidige situatie op de Lekdijk. Deze inrichting sluit aan bij vergelijkbare wegen in de gemeente.

Wat staat er nog meer in het Beeldkwaliteitsplan?
  • De snelheid van gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd door het aanleggen van zogenaamde plateaus.
  • Met borden kan duidelijk worden gemaakt dat gereden wordt op een ‘Dijkstraat’ waar de auto te gast is.
  • Langs de hele Lekdijk komen rustpunten waar fietsers, wandelaars en andere weggebruikers kunnen genieten van het landschap. In het plan kunt u zien waar deze rustpunten komen en hoe ze er ongeveer uit gaan zien.
De uitvoering van de weginrichting staat los van de dijkversterking
Het beeldkwaliteitsplan laat zien hoe de nieuwe Lekdijk er uiteindelijk uit gaat zien. Wanneer dat is, hangt af van wat de gemeenten hierover besluiten. In ieder geval worden de rustpunten gelijktijdig met de dijkversterking aangelegd. De uitvoering van de weginrichting pakken de gemeenten ieder apart op. De gemeente Utrechtse Heuvelrug start met het groot onderhoud aan de weg, zodra HDSR de dijkversterking heeft uitgevoerd (of indien mogelijk tijdens de uitvoering).