Minder windmolens door nieuwe normen. Gevolgen voor de natuur onderschatREGIO Volgens de landelijke commissie Milieu Effect Rapportage (commissie MER) zijn de effecten van de geluidnormen voor windturbines op de gezondheid onvoldoende uitgewerkt, meldt Binnenlands Bestuur.

Ook mist de optelsom van de uiteenlopende milieunormen: geluid, afstand, slagschaduw, externe veiligheid. Juist die optelsom heeft gevolgen waar windturbines straks nog kunnen worden geplaatst.

Verder zijn de gevolgen voor Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland onderschat en is meer onderzoek nodig.

Met de nieuwe normen zou de totale opwekcapaciteit voor wind op land met een derde dalen. Wat de gevolgen zijn voor de provinciale plannen voor windturbines op land is onbekend. Lees meer >>