Bewoners AZC Leersum zoeken werk


LEERSUM Asielzoekers mogen volledig en voor onbepaalde tijd aan het werk. De werkgever vraagt een werkvergunning aan. Wij vinden het belangrijk dat asielzoekers en statushouders die nog op het AZC wonen zich kunnen ontwikkelen, integreren en zich voorbereiden op hun toekomst. De pilot Jobhunting@AZC van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht helpt (samen met het COA en het Regionaal Mobiliteitsteam) bewoners van asielzoekerscentra bij het vinden van een baan.

Op zoek naar lokale werkgevers
De jobhunter van AZC Leersum zoekt vacatures bij lokale werkgevers voor asielzoekers en statushouders die uit het AZC. Heeft u nu of in het toeristenseizoen vacatures en wilt u meer weten over het in dienst nemen van asielzoekers? Neem dan contact op met jobhunter Mohamed Abdi via jobhunters@muwd.nl.