Partij voor de Dieren: Het woord 'Dieren' komt 0 keer voor in de woonzorgvisie

HEUVELRUG De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug buigt zich deze maand over de Woonzorgvisie, een plan, waarin we voor de komende jaren gaan bepalen hoeveel huizen er gebouwd moeten worden om de voorzieningen op peil te houden. 

Een serieus probleem zijn bijvoorbeeld de scholen in Overberg en Maarsbergen. Als daar niet voldoende bijgebouwd wordt, dreigen deze te moeten sluiten en dat zou funest zijn voor de kleine kernen in onze gemeente. Het in stand houden van voorzieningen als scholen en de huisarts zijn dus een belangrijke voorwaarde om voldoende te bouwen en de dorpen vitaal te houden. 

Cijfers van het CBS laten zien dat er eind 2023 22.405 woningen in de gemeente staan. De gemeente heeft i.h.k.v. de Woondeal 2022-2030 afgesproken t/m 2030 minimaal 1143 huizen (127 per jaar) te bouwen in Utrechtse Heuvelrug.


Het totaal aantal inwoners in Utrechtse Heuvelrug in 2023 is volgens het CBS 50.429. De gemeente mag van de gemeenteraad met 1571 inwoners groeien tot maximaal 52.000 in 2030. 

Dat betekent dat er behoefte is aan 1231 huizen (176 per jaar), waarbij we rekening houden met 'verdunning' d.w.z. een kleiner aantal inwoners per huis (2,2). 

Daarnaast moet je er vanuit gaan dat plannen niet doorgaan. De landelijke norm voor planuitval is 30%. In totaal moeten er dus 1600 huizen (229 per jaar) gebouwd gaan worden om de vitaliteit op peil te houden.

Wat gaat er gebouwd worden?
In de onlangs gepubliceerde bouwprognose van de gemeente staat dat gemeentebreed t/m 2030 1712 woningen (245 per jaar) gerealiseerd gaan worden. Voorzover het er nu dus uitziet, wordt er ruim voldaan aan de behoefte van inwoners om t/m 2030 woonruimte beschikbaar te maken om te kunnen wonen en is het niet noodzakelijk om bijvoorbeeld 'een straatje erbij' aan de rand van het dorp of villawijken in het buitengebied te gaan ontwikkelen.


Geen plaats voor dieren
Trieste constatering is dat voor dieren in de gemeentelijke plannen geen plaats is gereserveerd. Het woord "Dieren" komt in de nieuwe woonzorgvisie 0 keer voor. Voor de lokale fractie van de Partij voor de Dieren dus werk aan de winkel om ook de belangen voor hun achterban veilig te stellen, al was het maar voor ouderen die graag hun huisdier mee willen nemen naar een zorginstelling.