Provincie Utrecht verlaagt snelheid op N227 tussen Doorn en Langbroek van 80 naar 60 kilometer per uur


DOORN De provincie Utrecht verlaagt snelheid op N227 tussen Doorn en Langbroek van 80 naar 60 kilometer per uur. Gedeputeerde Staten hebben dit besloten met oor voor zorgen van omwonenden.

Omwonenden van het kruispunt van de N227 met de Gooyerdijk hebben al langere tijd klachten over de verkeersveiligheid. Daarom is er gekeken naar maatregelen voor dit kruispunt. Dit kruispunt ligt alleen dicht bij de bebouwde kom van Langbroek, waardoor het logisch is om 60 kilometer per uur tot aan Langbroek toe te passen. Aan de noordkant ligt het kruispunt met de Achterweg, waar ook veel langzaam verkeer is en waar onder andere scholieren oversteken. Het is dan ook logisch bij dit kruispunt 60 kilometer per uur in te voeren. Voor een duidelijk wegbeeld wordt daarom het hele traject tussen Doorn en Langbroek 60 kilometer per uur. Bron: Provincie Utrecht