Vragen over de bok in het hertenkamp Driebergen-Zeist

DRIEBERGEN Dwars door het hertenkamp bij station Driebergen-Zeist loopt een afrastering - niet te verwarren met het hekwerk dat het hele park omheind - van een flexibel materiaal waarin met enige regelmaat mannetjesherten met hun gewei vast komen te zitten. Probleem is dat wanneer een mannetje met zijn gewei in de afrastering vastzit, passanten en omstanders hier niet zelf iets aan kunnen doen. Vervolgens is onduidelijk bij wie je moet zijn om hiervan een melding te maken. Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld.

Het “tussenhek” heeft als functie dat bij werkzaamheden op het ene deel van het park, de herten rustig op het andere deel kunnen staan. Afgelopen weken is het “tussenhek” gerepareerd en strak gemaakt zodat het gewei hierin niet of zo min mogelijk vast kan zitten. Naast het tussenhek is er vorig jaar ook gaas ter bescherming van nieuw aangeplante bomen 2 geplaatst. Dit gaas is losgewrikt, waarschijnlijk door de bok. Inmiddels zijn er andere voorzieningen rondom de bomen neergezet zodat de bok hierin niet meer kan vastzitten. 

Meldingen kunnen telefonisch doorgegeven worden aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Buiten kantoortijden wordt een melding via de dienstdoende piketmedewerker opgepakt. Er wordt een bordje met contactgegevens bij het park geplaatst zodat mensen weten wie ze kunnen benaderen bij een probleem met de herten.