Chaos leerlingenvervoer dreigt na de zomer. Gemeente werkt hard aan oplossing
HEUVELRUG Een speciale groep kinderen dreigt na de zomer de dupe te worden van wijziging in het leerlingenvervoer. Vanaf januari 2025 neemt Connexxion dit leerlingenvervoer over. Het contract met de huidige vervoerder Willemsen de Koning loopt echter tot de zomervakantie 2024. Gedurende 5 maanden, van het begin van het schooljaar tot aan de kerstvakantie, is nu geen leerlingenvervoer geregeld.

In een brief aan ouders geeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan op zoek te zijn naar oplossingen. Zij kunnen echter geen garantie geven dat al het vervoer na de zomervakantie geregeld is en vraagt ouders mee te denken voor een passende oplossing: kan hij of zij zelfstandig met de bus, trein of fiets, eventueel met begeleiding; kan men zelf tijdelijk zoon of dochter naar school brengen of met andere ouders carpoolen?

Overigens blijkt de afgelopen twee jaar op het leerlingenvervoer na de zomervakantie al niet op orde te zijn. Het gaat hier een heel speciale groep kinderen die nu niet kunnen genieten van een ontspannen vakantie in de wetenschap, dat daarna de chaos weer begint. Betrokken ouders vinden dit moeilijk te verteren.

Wethouder Oyevaar geeft aan dat een speciaal team bezig is de situatie in kaart te brengen en te zoeken naar oplossingen en onorthodoxe maatregelen niet uit de weg te gaan. Begin juli wordt gekeken of alle ouders geïnformeerd zijn en er zicht is op een oplossing voor aanvang van de zomervakantie.