Omroep ZOUT, nieuwe streekomroep voor Bunnik, de Bilt Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist


HEUVELRUG De drie lokale omroepen van De Bilt/Bilthoven, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede gaan vanaf vandaag verder met een gezamenlijke website: https://www.omroepzout.nl/

1 januari 2026 zullen drie lokale omroepen Regio90, Slotstad RTV en de Bilt RTV formeel zijn omgevormd tot Omroep ZOUT, streekomroep voor Zuidoost Utrecht. De website is de eerste gezamenlijke activiteit.

De samenwerking van de drie lokale omroepen is het resultaat van de nieuwe Mediawet die in het najaar van 2023 werd aangenomen in de Tweede Kamer. Die wet bepaalt dat de ongeveer 300 lokale omroepen opgaan in 80 streekomroepen, die gesubsidieerd worden vanuit het Rijk. De drie lokale omroepen worden nu nog gesubsidieerd vanuit hun gemeenten. Om de onafhankelijkheid, financiële armslag en kwaliteit te vergroten gaat dit veranderen. Het is de bedoeling dat minder omroepen een groter bedrag per omroep krijgen. Er wordt daarmee gestuurd op één centrale redactie die de hele streek bedient, met behoud van het eigen karakter en de specifieke invulling van de drie omroepen.

Tot 1 januari 2026 blijven de eigen kanalen van de drie lokale omroepen actief.