Natuur en verkeer belangrijk bij haalbaarheidsonderzoek flexwoningen golfterrein DoornDOORN Bij het haalbaarheidsonderzoek naar flexwoningen op het huidige golfterrein in Doorn is het belangrijk dat er veel aandacht is voor de natuur, behoud van bomen en de verkeerssituatie. Een beoogd woningproject moet passen bij het dorpse karakter van Doorn. Dat geeft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug mee aan het college. Tijdens de raadsavonden werd ook begrip uitgesproken voor de wensen van de golfclub om op de locatie te blijven én voor de zorgen van omwonenden.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft veel extra sociale huur- en middenhuurwoningen nodig. Uit eerder onderzoek bleek dat het Golfterrein aan de Mariniersweg een mogelijke locatie is om kwalitatief hoogwaardige flexwoningen te plaatsen. In mei heeft het college aan de raad gevraagd of er wensen en bedenkingen zijn om de haalbaarheid hier verder te onderzoeken.

Wethouder Rob Jorg (Ruimtelijke Ordening): “Eventuele flexwoningen op het golfterrein – waarvan de grond in eigendom is van de gemeente – is een enorm lastige afweging. Daarom hebben we eerst de raad om hun mening gevraagd. Ik ben blij dat een grote meerderheid van de raad een duidelijke uitspraak heeft gedaan en het haalbaarheidsonderzoek naar de flexwoningen steunt. Natuurlijk heb ik er begrip voor dat de golfers, die hier hun vertrouwde, saamhorige vereniging hebben, willen blijven. Maar als uit het onderzoek blijkt dat woningbouw op deze locatie mogelijk is, dan kunnen we de nodige woningzoekenden hier een thuis geven. Dat is de andere kant van het verhaal.”

Het college wil de gebruiksovereenkomst met de Doornse Golf Club met een jaar verlengen. Ook daar gaat de raad mee akkoord. “Fijn dat de gemeenteraad voor verlenging van het contract met de golfclub is”, aldus Karin Oyevaar, wethouder Sport. “Op deze manier kunnen de golfers in elk geval tot eind 2025 van de baan gebruik blijven maken. En dat is iets waar de club om gevraagd heeft. Hoe de situatie er na die tijd uitziet, weten we nu nog niet. Dat hangt af van de uitkomsten van de onderzoeken. We blijven de komende tijd graag doorpraten met het bestuur van de Doornse Golf Club en met Heuvelrug Sportinitiatief over verschillende scenario’s.”

Met de uitspraken van de gemeenteraad wordt de volgende stap mogelijk: de ondertekening van een overeenkomst met woningcorporatie NabijWonen en Rabo SmartBuilds om samen verder te onderzoeken of het financieel en ruimtelijk haalbaar is om flexwoningen mogelijk te maken. Vanuit die intentie brengen de drie partijen in kaart welke voorzieningen (zoals wegen, parkeren, riolering) en procedures nodig zijn voor de eventuele komst van de flexwoningen, rekening houdend met de wensen van de raad. Participatie met omwonenden en andere belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek. NabijWonen en Rabo SmartBuilds zijn verantwoordelijk voor het participatieproces; de gemeente heeft hierbij een adviserende rol.

Na het afronden van de noodzakelijke onderzoeken en de uitkomsten van de participatie, neemt het college een inhoudelijk standpunt in over het initiatief en het acceptabele aantal woningen op deze locatie. De initiatiefnemers geven aan dat – als het project doorgaat – zij de parkachtige, groene omgeving zoveel mogelijk willen handhaven.