Werkzaamheden aan fietspad Kon. Wilhelminaweg (N225) in Amerongen


AMERONGEN Vanaf maandag 17 juni voert aannemer Dura Vermeer in opdracht van de provincie Utrecht werkzaamheden uit aan het fietspad van de Kon. Wilhelminaweg (N225) in Amerongen. Deze werkzaamheden maken deel uit van de aanleg van de doorfietsroute Utrecht Science Park - Veenendaal.