14 woningen aan de Lomboklaan weer een stap dichterbij

LEERSUM In 2021 is de locatie Lomboklaan achter 12 Leersum op de lijst van kansrijke locaties in de Nota Inbreidingslocaties komen te staan. Februari 2023 heeft de raad bepaald dat hier 14 woningen mogen komen.

Burenkring Lombok heeft aangegeven grote bezwaren tegen de komst van de woningen te hebben. Zij hebben aangegeven maximaal 4 woningen aanvaardbaar te vinden. De wethouder heeft uitgelegd dat de gemeente op grond van eerder genomen besluiten en de Woonzorgvisie een andere keus maakt.

Het ontwerp ligt nu ter inzage voor het indienen van zienswijzen voor een periode van zes weken. Eventuele zienswijzen worden betrokken bij het definitieve besluit op de aanvraag.