Burgemeester Naafs wordt graag opnieuw burgemeester Utrechtse HeuvelrugHEUVELRUG In september van dit jaar loopt de derde termijn af van Frits Naafs als burgemeester van Utrechtse Heuvelrug. Hij wil graag in aanmerking komen voor een nieuwe termijn van zes jaar. Dit heeft hij laten weten aan Commissaris van de Koning Hans Oosters. De commissaris vraagt nu aan de gemeenteraad om met een aanbeveling te komen. Daarmee start de procedure tot herbenoeming.

Burgemeester Frits Naafs; “Ik ben met veel plezier bijna achttien jaar burgemeester van Utrechtse Heuvelrug. De gemeente en ik passen goed bij elkaar. Ik houd van de diversiteit, de sfeer en uiteraard van de prachtige omgeving. Mijn vrouw en ik wonen hier naar ons zin en ik ga iedere dag vol energie aan het werk. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken om aan de commissaris te laten weten dat ik mij graag opnieuw beschikbaar stel. Er is nog veel te doen en op te pakken in deze gemeente. Binnen mijn portefeuille gaat het om het integraal veiligheidsplan, handhaving recreatieterreinen en verbouw asielzoekerscentrum. Ik kijk met belangstelling en vertrouwen uit naar de herbenoemingsprocedure die nu volgt.”

Volgens een vaste procedure gaat de gemeenteraad nu de aanbeveling aan de commissaris van de Koning voorbereiden. Daarbij kijken vertegenwoordigers van de raad naar het functioneren van de burgemeester in de afgelopen jaren. Zij baseren zich daarbij op de formele gespreksverslagen die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Ook bekijken zij welk profiel van de burgemeester nodig is voor de opgaven en uitdagingen die de komende jaren worden verwacht. Hiervoor kan de gemeenteraad een maand of vier de tijd nemen. Dat betekent dat in mei het eindverslag met de aanbeveling bij de commissaris is en dat hij dan de voordracht kan doen aan de Minister van Binnenlandse zaken.