Inwoners willen betere informatievoorziening over de luchtruimherziening en vierde aanvliegroute


HEUVELRUG De gemeenteraad wil graag dat inwoners deelnemen aan de gesprekken die de raad op de agenda zet. Maar als inwoners de raad iets willen vertellen dat niet direct hoort bij een agendapunt, kan dat ook. Eens per maand organiseert de raad 'Open Microfoon', een bijeenkomst voor iedereen die de raad wil toespreken, een voorstel wil doen, een mooi resultaat wil laten zien of een misstand aan de kaak wil stellen.

Tijdens de Open Microfoon van februari willen inwoners namens het burgerinitiatief Stop4eRoute met de raad spreken over een betere informatievoorziening aan inwoners, het beleid- en besluitvormingsproces inzake de luchtruimherziening en over vierde aanvliegroute. De Open Microfoon op donderdag 1 februari 19.30 uur is live volgen in de raadzaal of via internet (www.heuvelrug.nl)