Betalen voor restafval, hoe gaan we dat doen?


HEUVELRUG De gemeenteraad heeft eind 2022 besloten om betalen voor restafval (Prijsprikkel) in te voeren, om een belangrijke stap te maken in het verminderen van restafval per inwoner per jaar (minder dan 100 kg). Alhoewel de totale kosten waarschijnlijk niet dalen, zullen inwoners die goed hun afval scheiden voordeliger uit zijn. Ook voelt het voor inwoners rechtvaardiger (de vervuiler betaalt).

Betalen voor restafval wordt al in 105 gemeenten in Nederland toegepast. Huishoudens worden beloond als ze minder vaak en kleinere hoeveelheden restafval aanbieden. Hiervoor wordt bijgehouden hoe groot de kliko is (140 liter of 240 liter) en hoe vaak deze geleegd wordt. Voor de hoogbouw wordt bijgehouden hoe vaak een zak restafval in de container wordt gedaan, en hoe groot de zak is (30 of 60 liter).

Betalen voor restafval is een complex proces waar alles op orde moet zijn; elektronica op containers en voertuigen, registratie van legen en storten, koppelingen tussen diverse administraties, een nieuw aanslagbiljet en de berekeningen. De gemeente is hierbij afhankelijk de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is de eerste gemeente in de BghU die de prijsprikkel invoert. Tevens is de BghU onlangs overgestapt naar een andere softwareleverancier, waarbij de migratie van gegevens uitdagingen oplevert. De eerste verkenningen bij de BghU laten zien dat de samenwerking erg stroef verloopt. BghU is een essentiĆ«le partner in dit proces, hetgeen inhoudt dat als BghU niet kan leveren, de hele invoering gestopt zou moeten worden.  

1 februari velt de Raad van Utrechtse Heuvelrug een oordeel over het invoeren van een Prijsprikkel op restafval. Tijdens de Gemeenteraad van 8 februari neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Lees meer >>