Gemeente blijft zich inzetten om negatieve effecten Corona verder terug te dringen


HEUVELRUG De samenleving ondervindt nog altijd last van effecten van de Covid-19 pandemie. Gelukkig worden deze wel kleiner maar ze zijn zeker nog niet verdwenen. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug aan de raad voor om ook de komende jaren nog geld uit te geven om de negatieve effecten van Covid-19 verder terug te dringen.

In eerdere jaren ontving de gemeente hiervoor extra geld van het Rijk. Omdat dit geld nog niet volledig is uitgegeven, doet het college aan de gemeenteraad voorstellen om de nog resterende middelen te besteden.
De voorstellen van het college gaan onder meer over extra inzet voor jeugdpreventie, het aantrekkelijker maken van de dorpscentra en versterking van het centrummanagement, het herstel van het culturele leven, sport en financiële continuïteit van maatschappelijke instellingen.

Burgemeester Frits Naafs: “We blijven inzetten op de bestrijding van negatieve Covid-19 effecten.”