Partij voor de Dieren: Dassentunnel onder Lekdijk in Amerongen


AMERONGEN Als het aan de lokale Partij voor de Dieren ligt, wordt er bij de herinrichting van de Lekdijk meer rekening gehouden met dassen en boommarters, meldt Nieuwsblad de Kaap. Volgens de raadsfractie van de Partij voor de Dieren zijn er op de dijk al meermaals doodgereden dassen en boommarters aangetroffen. Een dassentunnel en dassenrasters zouden het gevaar kunnen afwenden.

Volgens PvdD-fractieleider Paul Blom en commissielid Remmelt Kielstra kan de aanleg daarvan wellicht meeliften met de werkzaamheden rond de komende dijkversteviging en de nieuwe weginrichting. Ze vragen dan ook aan het Heuvelrugcollege om de dassentunnel en dassenrasters alsnog in de plannen op te nemen. Bron: Nieuwsblad de Kaap