Actiegroep Blijf van ons bos af wil openheid over gesprekken gemeente Zeist met KNVB

ZEIST - De Actiegroep 'Blijf van ons bos af' wil weten wat de KNVB en de gemeente Zeist bespreken over de mogelijke uitbreiding en doet voor de derde keer een beroep op de Wet Open Overheid. Eerdere verzoeken leverden interessante stukken op, die de bedenkingen tegen de uitbreiding bij de provincie Utrecht, Het Utrechts Landschap en de Natuur en Milieufederatie onderschrijven. 'Blijf van ons bos af' probeert te voorkomen dat er enkele hectares bos met waardevolle natuur op de Utrechtse Heuvelrug tussen Austerlitz en Zeist worden gekapt en omgevormd tot oefenvelden voor de KNVB. De actiegroep doet in een open brief een verzoek aan de gemeenteraad van Zeist om het college van B en W daarover te bevragen.

De KNVB wil drie extra oefenvelden aanleggen. De bond had hiervoor een verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen ingediend bij de gemeente Zeist. Het college van B en W van Zeist was bereid er twee toe te staan. Dat was voor de KNVB te weinig en de bond trok het hele plan in. De KNVB dreigt met vertrekken uit Zeist. De gemeente lijkt gevoelig voor dit dreigement en praat inmiddels met de KNVB verder over de ontstane situatie.

Er is geen KNVB voorstel meer en daarmee zou de zaak voor de gemeente klaar moeten zijn. Toch voert het college van B&W overleg met de KNVB. Tegen de plannen bestaat enorme weerstand in de omgeving zoals blijkt uit een petitie, die inmiddels bijna 16.000 keer is ondertekend.