19 januari - Een nieuwjaarswens voor het HensWOUDENBERG - Er is al veel gezegd en geschreven over het Henschotermeer. Maar heel binnenkort zal de gemeente Woudenberg een belangrijk besluit gaan nemen over de toekomst van het meer. Er liggen plannen klaar voor ingrijpende bebouwing en recreatieve functies, die, als ze gerealiseerd worden, grote gevolgen hebben voor de unieke uitstraling van dit prachtige natuurlijke meer. 


Wat wordt het besluit van de gemeente?
Zoals bekend is het beheer van het Henschotermeer in 2018 overgedragen aan een private exploitant, Mooi Meer b.v., die vrijwel direct is overgegaan tot een volledige omrastering van het meer en het heffen van entree. Eind 2021 heeft de exploitant vergaande plannen voor verdere bebouwing en ontwikkeling bekend gemaakt. Duizenden mensen hebben de petitie tegen deze plannen ondertekend en er heeft een demonstratie plaatsgevonden. De plannen zijn toen tijdelijk ingetrokken. Onlangs heeft de exploitant weer nieuwe plannen bekend gemaakt en daarvoor een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging ingediend. Deze plannen houden in dat het Hens zal worden bebouwd met onder andere een groot restaurant met twee verdiepingen, een expositieruimte en toren op het eiland, een beheerderswoning, een grote uitbreiding van het strandpaviljoen, en een derde brug. Ook komen er per jaar 20 evenementen waarbij de openingstijden tot na zonsondergang zijn verlengd, en toestemming voor een grootschalig evenement van 3 dagen met harde muziek.

Gaat de gemeente Woudenberg hier allemaal toestemming voor geven? Zo ja, dan heeft dat grote consequenties voor wat nu een mooi, natuurlijk en rustig meer is. De unieke uitstraling gaat voorgoed verloren. Daarnaast zullen de seizoensverlenging en de verruimde openingstijden naar verwachting leiden tot nog grotere recreatiedruk en veel meer verkeersbewegingen met alle gevolgen van dien. En niet te vergeten, er komt ook een grote evenementenhal (met een oppervlakte van 1500 m2 en 10 meter hoog) op het grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Als inwoners van Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug houden we enorm van het meer zoals het is, net als duizenden andere bezoekers en natuurliefhebbers. Laten we de puurheid van het Hens voor toekomstige generaties behouden!

Hoe mooi is het Henschotermeer!
Omdat de nieuwe plannen ingrijpende consequenties zullen hebben voor de uitstraling, de ervaring en de natuur van het Henschotermeer, willen we stilstaan bij de schoonheid van het meer en de natuur eromheen. Het heeft helemaal niets extra’s nodig. Op 19 januari 2024 organiseren we een avond in het Cultuurhuis in Woudenberg: “Een nieuwjaarswens voor het Hens”. Wat maakt het meer zo mooi, waarom willen we het behouden, welke herinneringen heeft u aan het meer, wat waren bijzondere ervaringen? De avond is deels informatief. We hebben een natuurgids uitgenodigd om te vertellen over de natuur en de biodiversiteit rondom het meer: welke vogels en dieren komen er voor? Hoeveel soorten vleermuizen? Zijn er ook bijzondere planten te vinden? De tweede helft van de avond vullen we op een creatieve manier in, waarbij iedereen die dat wil via woord of beeld zijn of haar nieuwjaarswens voor het meer kan uitdrukken. Er komt ook een tekenwedstrijd voor kinderen! 

Tijd: 19:30 – 22:00 uur
Locatie: Cultuurhuis Woudenberg

Alvast opgeven? Dat kan via: woudenberg@partijvoordedieren.nl