"Maak Maarn autoluw. Ruim baan voor fiets en voetganger"


MAARN-MAARSBERGEN Auto’s zijn alleen nog maar te gast in Maarn, was één van de creatieve ideeën tijdens een drukbezochte avond in de Twee Marken, georganiseerd door VBMM. Een grote groep inwoners ging met elkaar in gesprek over de verkeersproblematiek in Maarn en Maarsbergen. Raads- en commissieleden van Partij voor de Dieren, OPEN, VVD, BVHlokaal en Christenunie waren aanwezig om de wensen van de inwoners aan te horen.

De onveilige situatie voor voetgangers en fietsers bij de kruising Tuindorpweg/Bakkersweg was een punt van zorg. Ambtenaren van de gemeente hadden goed nieuws. De kruising moet open vanwege vervanging van het riool, een mooie gelegenheid om het opnieuw in te richten. Doorgaand verkeer via de Tuindorpweg is over het algemeen een punt. Het zicht vanuit Maarsbergen is er slecht, zijstraten die erop uitkomen hebben allen voorrang en het kruispunt in het centrum van Maarn is chaotisch, o.a. door de onoverzichtelijke terrassen.

Tweede onderwerp was het parkeren door gebruikers van het station. Straten in de directe omgeving staan dagelijks vol Een auto stond een week voor iemands deur geparkeerd, terwijl de eigenaren op vakantie gingen. De oplossing is eenvoudig: herstel de blauwe zone en laat forensen parkeren bij Twee Marken, waar doordeweeks voldoende parkeergelegenheid is.

Derde onderwerp was de N227 langs het dorp, waar je afwisselend 50, 60 en 80 km per uur mag rijden. Onlangs zijn er twee reeën doodgereden. Grote wens is om de snelheid terug te brengen naar 30 km binnen de bebouwde kom en 60 km buiten de bebouwde kom, terwijl de provincie 80km wil handhaven. 

In Maarsbergen is de Dorpsraad actief aan de slag gegaan met met verkeerssituatie, o.a. tunnel Maarsbergen en het kruispunt ter hoogte van de kerk. Er komt een eiland in de provinciale weg ter hoogte van golfclub Andestein, zodat daar veiliger kan worden overgestoken. Het verkeersluw maken van het buitengebied Maarn-Maarsbergen, conform bestemmingsplan OMMA, blijft vooralsnog een langgekoesterde wens.

Raadslid Paul Blom, Partij voor de Dieren, riep inwoners op meer gebruik te maken van inspraakmogelijkheden als de Open Microfoon (rechtstreeks) en Open Agenda (via de fracties): "Herinvoeren van een blauwe zone rond het station hoeft echt geen vijf jaar te duren. Volksvertegenwoordigers hebben daarin ook een taak te vervullen, maar je moet ze er wel op aanspreken. Daar zitten ze voor".