Wonen op de Utrechtse Heuvelrug anno 2024AMERONGEN Bestuur, raads- en commissieleden van gemeente Utrechtse Heuvelrug, lokale woningbouwcorporaties en vertegenwoordigers van huurdersverenigingen overleggen periodiek over volkshuisvestingsvraagstukken in Utrechtse Heuvelrug.

In Utrechtse Heuvelrug zijn 3 woningcorporaties actief: NabijWonen, per 1 januari 2024 ontstaan uit een fusie tussen Heuvelrug Wonen en RK Zeist; Rhenam Wonen met sociale huurwoningen in Amerongen, Overberg en Leersum en Rhenen en Woningbouwvereniging Maarn dat in de loop van 2024 fuseert met NabijWonen.

Peter Boelhouwer, hoogleraar aan de TU Delft, presenteerde toehoorders welke problemen er spelen op het vlak van volkshuisvesting. Gezamenlijk maakten aanwezigen de vertaling naar de situatie in onze gemeente en mogelijke quickwins. Creatieve oplossingen als recreatiewoningen, flexwoningen en het concept 'Knarrenhof' passeerden de revue.