Utrechtse natuurorganisaties lanceren natuurvisie 2050


REGIO Vijf Utrechtse natuurorganisaties: Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht, IVN en Staatsbosbeheer provincie Utrecht hebben een gezamenlijke visie op de toekomstige inrichting van de natuur in de provincie Utrecht gelanceerd: de Natuurvisie Utrecht 2050.

In deze visie geven de natuurorganisaties aan, waar de kansen liggen voor herstel en ontwikkeling voor het Utrechtse landelijke gebied. Deze visie gaat dan tijdelijke noodmaatregelen voor natuur, maar bouwt aan duurzaam systeemherstel, integrale oplossingen en gebiedsprocessen en helpt bij het oplossen van de toekomstige opgaven.

De natuurvisie beschrijft gedetailleerd de toekomstscenario’s voor de zes belangrijkste landschapstypes in de provincie Utrecht: het veenweidegebied, de laagveenmoerassen, het rivierengebied, de Utrechtse Heuvelrug, Eem en Randmeren en de Gelderse Vallei. De visie richt zich ook op natuur in de stedelijke omgeving. Voor iedere bewoner begint natuur bij de voordeur. Door steden te vergroenen, creĆ«ren we een leefbaar en toekomstbestendig klimaat en wordt de stad verbonden met het buitengebied.

De Natuurvisie Utrecht 2050 is een initiatief van de Oostbroekorganisaties; een Utrechts samenwerkingsverband van Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht, IVN en Staatsbosbeheer.