24 april - Natuurwandeling Zanderij Maarn


MAARN De Zanderij bij Maarn ontstond door het in de 19de en 20ste eeuw afgraven van zand door de Nederlandse Spoorwegmaatschappij ten behoeve van de aanleg van de Rhijnspoorweg naar Duitsland. Hierdoor ontstond in de laatste decennia van het afgraven in het gebied een grote waterplas met in het midden het zogenaamde zwerfsteneneiland. De grote zwerfstenen die daar liggen werden tijdens deze afgravingen in het zand aangetroffen. Zij zijn de imponerende getuigen van de vorming van de Utrechtse Heuvelrug tijdens de ijstijden.

Onder leiding van een gids wandel je over de Zanderij in Maarn.   De gids zal je deelgenoot maken van allerlei interessante wetenswaardigheden over het gebied. Hoe is het gebied ontstaan en wat groeit en bloeit er tussen de flora en fauna die hier wordt aangetroffen. Reserveer hier