Presentatie scenario's Centrumvisie Driebergen


DRIEBERGEN Het lijkt stil rondom de Centrumvisie Driebergen, maar niets is minder waar. 
Sinds kort werkt de gemeente met OKRA landschapsarchitecten uit Utrecht en SVP architectuur en stedenbouw uit Amersfoort aan de Centrumvisie. De eerste denkrichtingen voor verschillende scenario’s voor het centrum zijn er.

De scenario’s worden in een dialoogronde op woensdag 5 juni voorgelegd aan alle bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden in Driebergen. Zo kan iedereen zich informeren over de ontwikkeling van de Centrumvisie en daarover in gesprek gaan.  De gemeenteraad kan zo een afgewogen keuze maken voor een voorkeursscenario. Na de zomer kiest de raad een voorkeursscenario. Op basis daarvan werkt het gekozen stedenbouwkundig bureau één centrumvisie uit.

In een tweede dialoogronde wordt deze centrumvisie met alle bewoners en ondernemers besproken. Het is de bedoeling dat eind 2024 de Centrumvisie Driebergen naar college en gemeenteraad gaat voor besluitvorming. Bron: Heuvelrug.nl