GoedVolk over Bouwplannen Stationsgebied Driebergen - ZeistDRIEBERGEN-ZEIST De projectorganisatie gebiedsontwikkeling Stationsgebied Driebergen, opgericht door de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, organiseert op woensdagavond 24 april a.s. een Informatiemarkt in Antropia. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen hier de gemeentelijke plannen voor een gebiedsvisie bekijken en daarop reageren. De gebiedsvisie is feitelijk een bouwplan op hoofdlijnen met vastgestelde aantallen woningen, kantoren en bouwvoorschriften, inclusief de locaties waar gebouwd gaat worden. Aanmelden kan tot maandag 22 april 12.00.

De Themagroep Biodiversiteit van GoedVolk heeft inhoudelijk, maar ook over het proces veel vragen. We stellen een informatiemarkt op prijs, maar willen ons graag ook goed kunnen voorbereiden. Varianten en scenario's zijn nog niet bekend. En naar de natuurwaarden in het gebied is nog geen actueel onderzoek uitgevoerd. Op onze GoedVolk bijeenkomst van 4 april jl. - waaraan velen van u hebben deelgenomen - kwam duidelijk naar voren dat de natuur géén sluitstuk mag worden van overhaaste plannen. Wij dringen erbij de projectorganisatie dan ook op aan om de planning bij te stellen en om meer tijd te nemen, zodat zorgvuldig onderzoek naar natuurwaarden kan worden uitgevoerd in en rondom het gebied. We hebben onze vragen tot nu toe gebundeld in een reactie die is gepubliceerd op de GoedVolk website

Daarnaast wordt er op 16 mei a.s. door de gemeentelijke projectorganisatie een avondbijeenkomst georganiseerd bij Antropia over het thema natuur en ecologie. U kunt zich hiervoor melden bij de projectorganisatie.