Grote verschillen in gemeentelijke lasten. €696 aan gemeentelijke belasting in 2024 in Utrechtse HeuvelrugHEUVELRUG Onlangs vielen de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen weer op de mat. En dat je in een duurdere woning meer OZB betaalt moge bekend zijn. Maar de kosten voor afval laten ophalen en de wc doorspoelen: die zijn toch overal gelijk? Nou, niets is minder waar. 

In Utrechtse Heuvelrug betaalt een meerpersoonshuishouden €696 aan gemeentelijke lasten in 2024: afvalstoffenheffing €337 (+6,5%) en rioolheffing (+11,9%).  Voor huishoudens met een koopwoning komt hier gemiddeld €599,= onroerendzaakbelasting (OZB) bij.

In buurgemeente Veenendaal ben je 413 euro per jaar kwijt aan gemeentelijke heffingen, terwijl je in IJsselstein met 835 euro ruimschoots het dubbele betaalt. Dat blijkt uit een analyse van duurzaamheidsplatform Slimster.nl op basis van onlangs gepubliceerde data door het onderzoeksinstituut COELO. Op onderstaande kaart is te zien hoe de kosten verdeeld zijn.


Kosten voor afval niet overal hetzelfde
De hoogste afvalstoffenheffing betalen inwoners van de gemeente IJsselstein (501 euro per jaar). Dat staat in schril contrast met de 272 euro die gezinnen in Leusden moeten betalen. Pascal van de Beek van Slimster geeft een mogelijke verklaring: “In de ene gemeente wordt restafval bijvoorbeeld nog ‘gewoon’ opgehaald, terwijl je in de andere gemeente naar de ondergrondse container moet en per keer betaalt. Ook verschilt het bijvoorbeeld sterk of en hoeveel bouwafval je per jaar ‘gratis’ mag wegbrengen of laten ophalen. De kosten zijn ook afhankelijk van de milieustraat van de gemeente. Zo kun je in de ene gemeente ‘gewoon’ alles kosteloos brengen, terwijl je in een andere gemeente per soort afval extra moet betalen. Al met al kun je de afvalstoffenheffing in de ene gemeente dus niet een-op-een afzetten tegen de andere gemeente.”

Slimster pleit ervoor dat gemeenten de afvalstoffenheffing inzetten als stimulans voor verduurzaming. Van de Beek: “Met een variërend tariefsysteem beloon je inwoners die minder afval produceren en actief recyclen. Dit stimuleert niet alleen milieubewustzijn, maar zorgt ook voor besparingen voor de inwoners zelf. Precies waar wij ons voor inzetten.”

Verschillen in rioolheffing moeilijk verklaarbaar
Bij de rioolheffing - de kosten om afvalwater weg te spoelen - zou je tot slot minder grote verschillen verwachten. In de ene gemeente doucht of toiletteert men immers niet significant meer dan in de andere. Toch betaalt een gezin in Oudewater 382 euro per jaar, terwijl een huishouden in Veenendaal slechts 105 euro kwijt is. Een sluitende verklaring is moeilijk vast te stellen. Van de Beek van Slimster doet toch een suggestie: “Het kan bijvoorbeeld zijn dat een gemeente recent veel heeft geïnvesteerd in het rioleringssysteem, wat de kosten opdrijft. Zo zie je bijvoorbeeld in Rhenen een tariefstijging van bijna 26 procent ten opzichte van 2023. Daarnaast kunnen de onderhoudskosten in waterrijke of dunbevolkte gebieden hoger zijn.”