26 mei - Bodemvondsten uit de Eerste WereldoorlogDOORN op 26 mei van 13.00 tot 17.00 uur staan in het Poortgebouw van Museum Huis Doorn vrijwilligers klaar om je alles over de schatten uit de bodem van het landgoed te vertellen. Je mag de vondsten zelfs aanraken!

Tijdens het weekend van 25 en 26 mei organiseren negenendertig musea en andere instellingen die verbonden zijn aan de Canon van Nederland bijna honderd activiteiten voor jong en oud waarbij de geschiedenis van Nederland centraal staat. De Canondagen worden georganiseerd door het netwerk van de Canon van Nederland. In dit netwerk werken musea en erfgoedinstellingen samen om de Canon van Nederland voor het voetlicht te brengen. Met bijna honderd activiteiten is er voor iedereen iets te doen, zo ook in Utrecht. Bron: Canon van Nederland