Door valwind beschadigd Sterrenbos in Leersum wordt klimaatbestendig herplant


LEERSUM Door de valwind van juni 2021 raakte het rijksmonumentale Sterrenbos van Landgoed Zuylestein (Leersum) zeer zwaar beschadigd. Bij het opnieuw aanplanten van dit bos wordt meteen gezorgd voor klimaatbestendige natuur én geleerd van nieuwe soorten en plantmogelijkheden. Gedeputeerde Has Bakker bracht onlangs een bezoek aan Zuylestein, om het landgoed, het herstelwerk rondom het Sterrenbos en de cultuurhistorische waarde te verkennen. Bron: Provincie Utrecht