Trein Vrije Periode Maarsbergen van start


MAARSBERGEN In Maarsbergen realiseren Hegeman Bouw & infra B.V., ProRail, Provincie Utrecht en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug twee onderdoorgangen die het verkeer veilig onder het spoor door zullen leiden. Eén spooronderdoorgang is bestemd voor doorgaand autoverkeer en één voor fietsers en voetgangers.

Aankomend pinksterweekend staat de Trein Vrije Periode (TVP) gepland. Deze zal in het teken staan van het plaatsen van de damwanden en palen, daarnaast wordt de bovenleiding aangepast. De TVP  is te volgen via https://projecten.bouwvoortgang.nl/projecten/spooronderdoorgangen-maarsbergen-1